Egzistencinė terapija

Egzistencinė terapija – dviejų žmonių susitikimas (orientuotas į vieną iš jų, tačiau visada paliečiantis ir pakeičiantis juos abu), kuris padeda tiksliau ir realistiškiau pamatyti, suprasti gyvenimą ir prisiimti atsakomybę už jį. Tai, kiek šis susitikimas bus sėkmingas, priklauso nuo abiejų žmonių. 

Nereikia galvoti, kad psichoterapija reikalauja aiškių, konkrečiai apibrėžtų problemų. Kartais, kai pradedame bendrą darbą, mes nė nežinome, kas kliento gyvenime yra svarbu. Proceso metu aiškinamės, kokie klausimai klientui kyla ir svarbiausia – kaip jie kyla. Nuo įvairiausių gyvenimo aspektų aptarimo – darbo, gyvenamosios vietos, artimųjų – dažniausiai pereinama prie to, kaip klientas mato save ir aplinkinį pasaulį, kokius jausmus išgyvena, kaip su jais būna. Galų gale iškyla pamatinis klausimas – o kas yra jūsų gyvenimas pagrindas. Kur jūs einate ir dėl ko? 

Egzistencinė psichoterapija į klientą nežiūri kaip į objektą, kurį reikia „pataisyti“, išgydyti technikomis ar metodais. Žmogus yra suvokiamas platesne prasme – jis negali egzistuoti atskirai nuo jį supančio pasaulio. Žmogų kamuojančios problemos, nesėkmės ir (ligų) simptomai veikia ir visą jo pasaulį. Simptomai neegzistuoja atskirai nuo žmogaus, jų negalima „atsikratyti“ kaip nereikalingų. Būtent todėl egzistencinė psichoterapija dirba su labai plačiu žmogaus gyvenimo kontekstu.

Klientui nėra būtina žinoti, kas yra egzistencinė terapija ir filosofija. Susitikimų metu mes nefilosofuojame ir neaptarinėjame šių klausimų. Taip pat yra ne viena egzistencinės terapijos mokykla ir kiekviena jų vadovaujasi skirtingais, kartais net vienas kitam prieštaraujančiais principais. Šiuo metu man svarbiausi atrodo šie:

Existential Therapy
Existential Therapy

Kliento ir psichoterapeuto santykis

Egzistencinė terapija pasižymi tuo, kad jos metu klientas į procesą įsitraukia aktyviai, ieško atsakymų, kurie glūdi jame pačiame – nors pradžioje tai gali būti ir labai sunku suvokti. Egzistencinio terapeuto darbas – palydėti žmogų iki atsakymo, paskatinti jį dairytis įvairiomis kryptimis. 

Proceso metu psichoterapeutas nuoširdžiai domisi žmogumi, jo gyvenimu ir siekia padėti jam aiškiau suvokti save. Jis nevengia kelti klausimus sau pačiam, kvestionuoti savo nuostatas, požiūrį, netgi vertybes. Nors klientas aktyviai įsitraukia į darbą, psichoterapeutas nėra vien pasyvus klausytojas. Jis aktyviai stengiasi suprasti, kas vyksta kliento gyvenime, pajausti, kaip jiems kartu būnasi su tuo, kurie klausimai atrodo svarbūs, ir pagauti momentus, kuriuose gali gimti atsakymai į tuos klausimus.

Daug dėmesio skiriama ir tam, kokių minčių bei jausmų klientui sukelia pati psichoterapija, jos procesas, bendravimas su terapeutu. Paprastai tie sunkumai, kurie iškyla terapeuto kabinete, iškyla ir gyvenime.

Darbas su tiesomis ir nuostatomis

Psichoterapeutas – savotiškas ateivis kliento planetoje. Nors jis turi patirties, žinių, tačiau sąmoningai atsisako „visažinio“ pozicijos, atsisako žinoti, kas klientui gerai, o kas blogai, atsisako stereotipų. 

Egzistencinė psichoterapija pasižymi nuostata, kad žmogus yra tėkmė, o ne pastovus, nusistovėjęs dalykas. Mes galime matyti tik vieną tos tėkmės momentą, nagrinėti šio momento nuotrauką. Tad mes niekada nesuprasime visko apie kitą žmogų, mes net negalime suprasti ir žinoti visko apie patį save. Kiekvieną dieną, kiekvieną valandą ir net minutę mes esame šiek tiek kitokie, šiek tiek kitaip jaučiamės, šiek tiek kitaip elgiamės. Ir terapeuto diplomas ir perskaitytos knygos šito nepakeičia. Net visą amžinybę kalbėdami apie save ar apie kitą, mes nesugebėsime visko papasakoti. Tiek klientas, tiek terapeutas čia turi labai ribotas galimybes. Mes galime bandyti ir bandysime ieškoti, plėsime akiratį kartu, tačiau tai, kas mums kartu ar kiekvienam atskirai atrodo labai svarbu ir teisinga šiandien, rytoj gali sugroti visai kitomis natomis. 

Taip žingsnis po žingsnio mes kelsime klausimus, vis iš naujo tyrinėsime savo nuostatas ir tikrinsime, kiek ir kaip teisingos yra mūsų tiesos. Mes niekada negalime žinoti, kur šis tyrinėjimas mus nuves, tačiau šiame kelyje tikrai netrūks netikėtumų ir nuostabą keliančių atradimų.

Existential Therapy
Existential Therapy

Unikalaus pasaulio kūrimas

Egzistencinė terapija nepripažįsta universalių receptų. Žmogų stengiamasi suprasti jo gyvenimo kontekste, kiekvieną sesiją vis iš naujo, kartu atsargiai integruojant ir tai, ką žinome iš anksčiau. 

Su kiekvienu terapeutu klientas atsiskleis vis kitaip. Skirtingi terapeutai klientą jų keliu lydės vis kitokiu būdu, tik taip, kaip jie vieni moka. Ir atsakymai rasis ne tie patys, ir klausimai kils tik tie, kurie gali kilti būtent šiame santykyje. Negali būti vienodų žmonių, negali būti vienodų terapijų ir taip pat nebūna vienodų sesijų.

Terapeuto kabinete yra kuriamas atskiras pasaulis su kiekvienu klientu. Tame pasaulyje du žmonės mokosi būti kartu, pažinti save, vienas kitą ir sužinoti daugiau apie išorinį pasaulį bei savo sąveiką su juo. Ir tame ieškojime, tame buvime kartu neretai kažkas pavyksta, kartais pavyksta kažkas tikrai nuostabaus. 

Psichoterapijos procese yra daug nežinomybės, daug nerimo, baimių – tam ir reikalingas drąsiai šalia kliento būnantis psichoterapeutas, kuris turi truputį daugiau patirties ir pasiryžimo išbūti su įvairiausiais savo ir kliento jausmais. Jums šiuo terapeutu galiu būti aš.